Bagaż

Przepisy dotyczące bagażu

Maksymalna waga i rozmiary, a czasami kształt bagażu, są regulowane ściśle przez przewoźnika realizującego połączenie. Dotyczy to zawsze zarówno bagażu podręcznego (przewożonego na pokładzie) jak i bagażu rejestrowanego (odprawianego do luku bagażowego samolotu).
Proces przenoszenia bagażu rejestrowanego jest automatyczny – bagaż podróżuje na taśmociągu skąd jest przeładowywany na odpowiednie wózki, dostarczające go do luku samolotu. Ze względu na to, należy na pierwszym miejscu we własnym zakresie zadbać o to, aby bagaż nie został uszkodzony w czasie transportu.
Większość linii lotniczych zgadza się na przewóz bagażu o nietypowym lub nieregularnym kształcie. Może jednak zaistnieć konieczność odprawienia takiego bagażu w specjalnym punkcie, jeśli nie będzie mógł on być bezpiecznie przeniesiony na płytę lotniska taśmociągiem.
Przekroczenie dozwolonego limitu bagażu może wiązać się z wysokimi opłatami za nadbagaż, więc aby ich uniknąć dobrze jest zważyć bagaż przed zabraniem go na lotnisko i generalnie unikać nadbagażu. Na niektórych lotniskach można znaleźć ogólnodostępne wagi, które pomogą rozłożyć bagaż jeszcze przed odprawą i uniknąć późniejszego zamieszania.

Bagaż rejestrowany

Bagaż rejestrowany, nazywany też bagażem głównym bądź bagażem odprawianym, to bagaż, który przewożony jest w luku bagażowym samolotu. Jego przekazanie liniom lotniczym następuje podczas odprawy-bagażowo biletowej lub poprzez nadanie go w specjalnym punkcie zrzutu bagażu (tzw. baggage drop-off point). Bagażem rejestrowanym są wszystkie przedmioty odprawiane do luku, także klatki ze zwierzętami, wózki dziecięce i inwalidzkie, rowery itd.
Na pierwszym miejscu należy zwrócić uwagę na to, że bagaż rejestrowany jest płatną opcją dodatkową w tanich liniach lotniczych. Oznacza to, że w cenie biletu bagaż rejestrowany nie jest ujęty, jeśli nie wybrano odpowiedniej opcji podczas wykupu biletu lotniczego.
Wybierając większą liczbę sztuk bagażu głównego nie zwiększają Państwo limitu wagowego bagażu przypadającego na jedną osobę. W praktyce oznacza to, że jeśli przykładowo: wybrano jedną sztukę bagażu rejestrowanego do 20 kilogramów dla konkretnego pasażera, to wybranie dwóch sztuk dla tego samego pasażera przy wyższej opłacie nadal będzie mu pozwalało zabrać tylko 20 kilogramów, ale w dwóch osobnych torbach. Wszelki bagaż powyżej ustalonego limitu wagowego w danych liniach lotniczych jest już nadbagażem i podlega opłatom według cennika linii.

Bagaż podręczny

Zabierany przez pasażerów na pokład samolotu bagaż określa się mianem bagażu podręcznego lub bagażu kabinowego. Zarówno rejsowe linie lotnicze jak i tani przewoźnicy ściśle limitują ilość i rozmiar bagażu podręcznego, który może wnieść na pokład jeden pasażer. Przepisy linii lotniczych są w tym wypadku różne. Limit rozmiarów bagażu podręcznego dyktowany jest ilością miejsca dostępnego w schowku nad głową pasażera lub pod fotelem.
Większość linii lotniczych stosuje limit rozmiarów w okolicach 55x40x20 cm, ale istnieją odstępstwa od tej prawidłowości.
W przypadku tanich linii lotniczych limit bagażu najczęściej waha się w przedziale 10 - 15 kilogramów, ale istnieją odstępstwa od tej reguły. Niektóre linie lotnicze (np. easyJet) nie wprowadzają żadnego limitu wagowego, a jedynie limit rozmiarów. W tym akurat wypadku warunkiem zabrania bagażu podręcznego jest dodatkowo możliwość jego samodzielnego wniesienia przez pasażera na pokład samolotu.
Większość tanich linii lotniczych limituje ilość bagażu podręcznego do 1 sztuki, co obejmuje również torebkę damską lub torbę z laptopem. Takie przedmioty należy umieścić w walizce stanowiącej nasz bagaż podręczny.

Warto wiedzieć

:: Bilety lotnicze
Cena biletu lotniczego składa się z kilku składników taryfowych, niezależnie od sposobu i miejsca jego zakupu.

:: Bagaż
Maksymalna waga i rozmiary, a czasami kształt bagażu, są regulowane ściśle przez przewoźnika realizującego połączenie.
:: Na lotnisku
Jeśli pasażer posiada wszystkie niezbędne dokumenty i ma wykupiony bilet lotniczy, jest gotowy do lotu. Pozostaje tylko odprawić się na lotnisku.

:: W samolocie
Po przejściu przez odprawę osobową pasażerowie mają dostęp do urządzeń i atrakcji lotniskowych, a przed samym wylotem udają się do bramki wyjściowej.
:: Przyjazd do hotelu
Po dotarciu do hotelu należy w pierwszej kolejności zgłosić się do recepcji i przedstawić komplet dokumentów upoważniający do skorzystania z usług hotelu.

:: Pobyt w hotelu
Hotele w swoich ofertach mają bardzo dużą ilość pokoi dwuosobowych, często rezygnując z udostępniania pokoi jednoosobowych.
:: Kategorie pasażerów
Dzieci i młodzież, kobiety w ciąży, osoby starsze, niepełnosprawni to osoby należace do szczególnych kategorii pasażerów.

:: Kategorie gości hotelowych
Wśród gości hotelowych możemy również wyróżnić kilka kategorii: Dzieci, matki z małymi dziećmi, niepełnosprawni, nowożeńcy.